Stress op de werkvloer aanpakken

9 van de 10 Nederlandse professionals ervaart stress op de werkvloer. En een derde vindt de werkdruk te hoog. Dit zijn schrikbarende cijfers en toch weten organisaties en hun managers hier niet goed mee om te gaan. Hierdoor wordt de kans op overspannenheid en verloop onder medewerkers steeds groter.

Allereerst is het belangrijk om na te gaan waardoor stress ontstaat. Over het algemeen zien de vitaliteitscoachen van VAXA de volgende oorzaken:

  • Te hoge werkdruk vanuit de werkgever

  • Hoge verwachtingen vanuit de medewerker zelf (perfectionisme)

  • Slecht humeur van de manager

  • Pesten

Stress op de werkvloer: wie is verantwoordelijk?

De meerderheid van de managers ziet de signalen van stress wel, maar het is vaak onduidelijk wie er binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het signaleren en bespreken van stress. Hoort het bij de managers of bij de HR-afdeling? Managers vinden stress op de werkvloer doorgaans een lastig onderwerp en vermijden dit liever. En HR-afdelingen kunnen dit niet aan of vinden dat deze verantwoordelijkheid hoort bij de managers. Niet erg handig als je dit probleem wilt aanpakken.

Creëer een veilige omgeving waarin stress bespreekbaar is.

Angst en taboe

Naast onduidelijkheid vormen angst en taboe een probleem bij de aanpak van stress. Soms geven managers eerlijk toe bang te zijn dat iemand van het team uitvalt. Maar helaas gebeurt dit niet vaak omdat het voor een manager betekent dat hij/zij minder goed presteert. Hierdoor blijft het fenomeen ‘stress op de werkvloer’ vaak in het midden. Dit heeft een zeer negatief effect op het gehele team omdat prestaties verminderen en dit ook nog onderling moet worden opgevangen.

Daarbij is het voor een groot deel van de medewerkers lastig om aan te geven aan hun manager dat ze stressfactoren ervaren. Dit komt doordat managers de veiligheid in het team niet weten te managen. Medewerkers durven niet open over hun gevoelens en ervaringen te spreken. En dit resulteert in meer stress op de werkvloer en uiteindelijk verzuim en uitval. 

Kortom: in Nederland blijft stress op de werkvloer een hardnekkig probleem vanwege onduidelijkheid, angst en taboe. Hierdoor blijven organisaties kampen met ziekteverzuim en verloop van medewerkers. De kosten hiervan rijzen inmiddels de pan uit. Als we de economie gezond willen houden moeten we dit snel gaan opvangen.

Laat medewerkers ervaren dat ze van waarde zijn voor je organisatie.

De oplossing

Hoe kunnen we stress op de werkvloer verminderen? Allereerst door medewerkers te laten ervaren dat ze van waarde zijn voor je organisatie. Dit kun je realiseren met de juiste communicatie en het creëren van veiligheid. VAXA kan je hierbij helpen. Wij maken trainingen op maat voor managers waarin ze gaan werken aan hun eigen vitaliteit en die van hun medewerkers. Dit heeft ook een positief effect op de financiële prestaties en groei van je gehele organisatie.

Lees verder

Van autoritair leiderschap naar duidelijk, daadkrachtig en compassievol leiding geven

Het coronavirus leidt tot een verhoogde vraag naar veiligheid, traditie en autoritair leiderschap. Het zijn evolutionaire reflexen die gevoed worden door bedreiging. Dat is niet onvermijdelijk, want er is een alternatief.