Privacy statement

Vaxa respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy- en cookie statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Vaxa maakt gebruik van een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG). We helpen je graag met eventuele vragen ten aanzien van ons privacy statement. Hiervoor kan je met ons contact opnemen via privacy@vaxa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens 

Vaxa verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten, prospects, leveranciers en gebruikers van onze software. Maar ook van personen met wie we anderzins contact hebben, die onze website bezoeken en die bij of voor ons werkzaam zijn.

Vaxa verzamelt de verschillende persoonsgegevens via bijvoorbeeld werkgevers of wanneer je zelf gebruik maakt van onze dienstverlening of contact hebt met Vaxa om bijvoorbeeld jouw informatieverzoek op te volgen. Een contact met Vaxa kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op vaxa.nl, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites, als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je voor- en achternaam, e-mailadres);
  • Gebruiks/vitaliteitsgegevens (bijvoorbeeld inloggegevens, mate van energieniveau of kwaliteit van slapen)
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en op welke nieuwsbrieven);
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op vaxa.nl, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).

Vaxa verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Wanneer je producten en/of diensten van Vaxa afneemt, bijvoorbeled via onze webshop, om deze producten te kunnen leveren.
  • Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.
  • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
  • Om klanten/gebruikers op de hoogte te houden van (nieuwe) producten, diensten en softwarefeatures, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.
  • Profiling: wij proberen onze communicatie over producten/diensten van Vaxa en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert Vaxa beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit Privacy statement benoemd maar met uitzondering van gebruiksgegevens) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. Wel zullen we te allen tijde jouw privacy belang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten uit te voeren.

Alle communicatiekanalen die Vaxa gebruikt vallen onder dit Privacy statement.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van Vaxa. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Bewaartermijnen

Vaxa bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben. Voor de uitvoering van onze dienstverlening –bijvoorbeeld ten aanzien van onze software- schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Vaxa hen voorschrijft. 

Vaxa en andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy- en cookie statement is niet van toepassing op die andere websites. Vaxa is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookie statement

Vaxa maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in ons cookie statement.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over Vaxa via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan privacy@Vaxa.nl. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe Vaxa met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacy-en cookie statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Vaxa B.V.

Engels Gras 15

1991 JW Velserbroek

E-mail: privacy@Vaxa.nl

Wijzigingen Privacy- en cookie statement

Vaxa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy- en cookie statement. Wij adviseren je deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.Vaxa.nl. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 15 november 2019.