Aandacht voor welzijn medewerkers begint bij de manager

De afgelopen jaren staken werkgevers steeds meer geld in de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Grote bedragen gingen naar initiatieven zoals ontspanningsprogramma’s en individuele trajecten. Op korte termijn kunnen sommige van dergelijke projecten nuttig zijn, maar of ze op de lange termijn ook een goed effect hebben is te betwijfelen. Zou er niet ook een taak zijn weggelegd voor de manager?

Welzijn medewerkers en onderzoek Gallup

Bij VAXA houden we nauw in de gaten wat het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gallup publiceert over het welzijn van medewerkers. In hun onderzoek uit 2013, State of the Global Workplace, staat bijvoorbeeld dat slechts 9 procent van de medewerkers binnen organisaties sterk betrokken is bij de werkgever.

Juist getalenteerde mensen vertrekken vanwege een disfunctionerende manager.

Dit demotiverende klimaat ontstaat grotendeels door de rol van de leidinggevende, blijkt uit een uitgebreide poll onder medewerkers die hun baan hadden opgezegd. De helft van deze onderzoeksgroep nam namelijk ontslag vanwege het disfunctioneren van de manager. Mensen die zo’n besluit nemen zijn overigens doorgaans geen ‘onderpresterende’ medewerkers. Integendeel: juist getalenteerde mensen vertrekken en dat is zorgwekkend.

Ook werk en privé beïnvloeden elkaar. Als de partner van een werknemer het werk als invasief ervaart en zijn/haar werkplezier verdwijnt door het disfunctioneren van de manager, zal daar onderling over worden gepraat en is de kans op vertrek nog groter. Hoe beïnvloed je als organisatie deze negatieve spiraal? 

Door allereerst aandacht te besteden aan de vitaliteit van de leidinggevende, voordat we medewerkers ontspannings-, geluks-, en leefstijlprogramma’s laten volgen. Hoe kan de manager weer plezier in zijn werk ervaren en goed functioneren?  

Uiteindelijk krijgt de leidinggevende ook meer voldoening van het werk.

Management training  

Laat je managers een management training volgen, waardoor ze hun medewerkers leren ondersteunen en verantwoordelijkheid leren nemen voor het demotiverende klimaat binnen je organisatie. VAXA kan je hierbij helpen. Wij bieden kant- en klare trainingsprogramma’s voor leidinggevenden aan.   

Hoe ziet een management training eruit? Onze coaches bieden managers praktische vaardigheden aan waarmee ze hun taak als manager goed leren vervullen. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen: goede gespreksvoering, veiligheid creëren, energie op de afdeling managen, stemming kanaliseren, herkennen en erkennen van sterke eigenschappen en leiden met een morele code. 

Het doel van dit alles is dat de medewerkers beter gaan presteren en meer werkgeluk ervaren. Uiteindelijk zal de leidinggevende hierdoor ook meer voldoening ervaren van het werk. Een win-winsituatie dus.

Spreekt deze werkwijze je aan? Neem dan vooral contact met ons op. We bespreken graag de wensen en mogelijkheden om de vitaliteit binnen je organisatie te optimaliseren. Sterkere managers leiden sterkere teams!

Lees verder

Burn-out… een ziekte?

De moderne wereld wordt geplaagd door het fenomeen burn-out. Naar schatting heeft wel 14 procent van de werkende bevolking hier last van. Misschien kampt iemand binnen jouw bedrijf ook wel met een burn-out. Maar toch was er al die tijd geen erkenning voor de klacht. Daar komt vanaf 1 januari 2022 verandering in. In dit blog lees je wat op dit moment de definitie van een burn-out is en hoe VAXA hier tegenaan kijkt.